KSZI Archívum


KSZI archívum listája:

 • Borsi, B. - Schubert, A.: Agrifood research in Europe: a global perspective (2011) Scientometrics, 86 (1), 133-154.
 • Börner, K. - Glänzel, W. - Scharnhorst, A. - van den Besselaar, P.: Modeling science: studying the structure and dynamics of science - Editorial (2011) Scientometrics, 89 (1), 347-348.
 • Glänzel, W. - Zhou, P.: Publication activity, citation impact and bi-directional links between publications and patents in biotechnology (2011) Scientometrics, 86 (2), 505-525.
 • Glänzel, W.: The application of Characteristic Scores and Scales to the evaluation and ranking of scientific journals (2011) Journal of Information Science, 37 (1), 40-48.
 • Glänzel, W. - Schubert, A. - Thijs, B. - Debackere, K.: A priori vs. a posteriori normalisation of citation indicators. The case of journal ranking (2011) Scientometrics, 87 (2), 415-424.
 • Glänzel, W. - Thijs, B.: Using `core documents' for the representation of clusters and topics (2011) Scientometrics, 88 (1), 297-309.
 • Glänzel, W.: How to obtain Erdős Number 1 in the 21th Century? Some thoughts on Posthumous Co-authorship (2011) Collnet Journal of Scientometrics and Information Management, 5 (1), 1?4.
 • Glänzel, W.: How to obtain Erdős number 1 in the 21th century? Some thoughts on posthumous co-authorship (2011) ISSI Newsletter, 2011, 7 (1), 20-22.
 • Glänzel, W. - Thijs, B.: Using `core documents' for detecting new emerging topics (2011) In: E. Noyons, P. Ngulube, J. Leta (eds), Proceedings of ISSI 2011 - The 13th International Conference on Scientometrics and Informetrics, Durban, South Africa, 04-07 July 2011, 224-235.
 • Gorraiz, J. - Gumpenberger, Ch. - Glänzel, W. - Debackere, K. - Hornbostel, S. - Hinze, S.: A review of the inaugurational European Summer School for Scientometrics in Berlin - Editorial (2011) Scientometrics, 86 (1), 235-236.
 • Gómez-Nú?ez, A.J. - Vargas-Quesada, B. - de Moya-Anegón, F. - Glänzel, W.: Improving SCImago Journal & Country Rank (SJR) subject classification through reference analysis (2011) Scientometrics, 89 (3), 741-758.
 • Horváth Dániel: Recenzió Törőcsik Mária - Kuráth Gabriella (szerk.): Egyetemi marketing. Marketing a felsőoktatásban c. könyvéről (2011) Felsőoktatási Műhely, 2011/2., 105-108.
 • Horváth Dániel: A magyarországi ökoiskola hálózat (2011) In: Kováts-Németh Mária (szerk.): Együtt a környezetért (konferenciakötet). Palatia Nyomda és Kiadó Kft., 338-344.
 • Horváth Dániel: A humánökológia és a fenntarthatóság szempontjainak megjelenése a történelem tantárgy tankönyveiben és érettségi követelményeiben (2011) In: Bánkuti Zsuzsa - Csorba F. László (szerk.): Átmenet a tantárgyak között. A természettudományos oktatás megújításának lehetőségei. Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet, Budapest, 213-241.
 • Horváth Dániel: A környezettudatosságra nevelés lehetőségei az ökoiskolákban (2011) In: Prof. Dr. Lakatos Ferenc et al (szerk): Tudományos Doktorandusz Konferencia (konferenciakötet). Nyugat-magyarországi Egyetem Kiadó, Sopron, 103-107.
 • Varga Péter - Horváth Dániel - Varga Attila - Gálfi Márta - K. Németh Mária: Az Ökoiskola Hálózat alakulása a nyugat-dunántúli régióban - Helyzetkép és lehetőségek a Hálózatban (2011) In: Borzsák István (szerk.): Nyugat-Dunántúl környezeti állapota - Helyzetkép és kihívások (konferenciakötet). Nyugat-magyarországi Egyetem Kiadó, Szombathely, 183-192.
 • Kampis György - Soós Sándor - Gulyás László: A magyar tudomány intézményi szerkezete és kompetenciái: a Reuters-Thomson - ISI Web of Science adatbázis alapján (2011) Magyar Tudomány, 172 (8), 963-980.
 • Liu, X. - Glänzel, W. - De Moor, B.: Hybrid clustering of multi-view data via Tucker-2 model and its application (2011) Scientometrics, 88 (3), 819-839.
 • Meyer, M. - Libaers, D. - Thijs, B. - Glänzel, W.: The Emergence of Entrepreneurship as a Research Field (2011) In: E. Noyons, P. Ngulube, J. Leta (eds), Proceedings of ISSI 2011 - The 13th International Conference on Scientometrics and Informetrics, Durban, South Africa, 04-07 July 2011, 552-557.
 • Mosoniné Fried Judit: Utolérni! Mítosz vagy stratégia? Társadalomtudományi kutatások Közép- és Kelet-Európában. (Recenzió: Pálné Kovács Ilona - Dagmar Kutsar (eds.): Internationalisation of Social Sciencees in Central and Eastern Europe. The Catching up' - A Myth or Strategy (2011) Magyar Tudomány, 172 (4), 508-512.
 • Pálinkó Éva: Migráció és hazatelepülés a tudományos fokozattal rendelkező fiatal biológusok körében (2011) Munkaügyi Szemle, 2011/1., 89-98.
 • Soós, S.: The functional anatomy of science mapping (2011) Scientometrics, 89 (2), 723-726.
 • Soós, S. - Kampis, Gy.: Towards a typology of research performance diversity: the case of top Hungarian players (2011) Scientomertics, 87 (2), 357-371.
 • Soós, S. - Kampis, Gy.: Bio-inspired Methods for Dynamic Network Analysis in Science Mapping (2011) arXiv:1101.3684
 • Xinhai, L. - Glänzel, W. - de Moor, B.: A hierarchical and optimal clustering of WoS journal database by hybrid information (2011) In: E. Noyons, P. Ngulube, J. Leta (eds), Proceedings of ISSI 2011 - The 13th International Conference on Scientometrics and Informetrics, Durban, South Africa, 04-07 July 2011, 485-496.
 • Yu, Sh. - Liu, X. - Tranchevent, L-Ch. - Glänzel, W. - Suykens, J.A.K. - De Moor, B. - Moreau, Y.: Optimized data fusion for K-means Laplacian Clustering (2011) Bioinformatics, 27 (1), 118-126.
 • Zhang, L. - Glänzel, W.: Where demographics meets scientometrics: Towards a dynamic career analysis (2011) In: E. Noyons, P. Ngulube, J. Leta (eds), Proceedings of ISSI 2011 - The 13th International Conference on Scientometrics and Informetrics, Durban, South Africa, 04-07 July 2011, 914-923.
 • Zhang, L. - Rousseau, R. - Glänzel, W.: Document-type country profiles (2011) Journal of the American Society for Information Science and Technology, 62 (7), 1403-1411.
 • Zhang, L. - Thijs, B. - Glänzel, W.: The diffusion of H-related literature (2011) Journal of Informetrics, 5 (4), 583-593.
 • Bola?os-Pizarro, M. - Thijs, B. - Glänzel, W.: Cardiovascular research in Spain. A comparative scientometric study (2010) Scientometrics, 85 (2), 509-526.
 • Braun, T. - Glänzel, W. - Schubert, A.: On Sleeping Beauties, Princes and other tales of citation distributions (2010) Research Evaluation, 19 (3), 195-202.
 • Braun, T. - Glänzel, W. - Schubert, A.: The footmarks of Eugene Garfield in the journal Scientometrics (2010) Annals of Library and Information Studies, 57 (3), 177-183.
 • Braun, T. - Schubert, A.: Journal of Radioanalytical and Nuclear Chemistry, 2005?2009: a citation-based bibliography and impact analysis using Hirsch-type statistics (2010) J Radioanal Nucl Chem, 285 (1), 1-168.
 • Glänzel, W.: On reliability and robustness of scientometrics indicators based on stochastic models. An evidence-based opinion paper (2010) Journal of Informetrics, 4 (3), 313-319.
 • Glänzel, W.: The role of the h-index and the characteristic scores and scales in testing the tail (2010) Scientometrics, 83 (3), 697-709.
 • Glänzel, W.: What is the impact of fraudulent literature? (2010) ISSI Newsletter, 6 (2), 44-47.
 • Glänzel, W. - Schubert, A.: Hirsch-type characteristics of the tail of distributions. The generalised h-index (2010) Journal of Informetrics, 4 (1), 118-123.
 • Glänzel, W. - Zhang, L.: A demographic look at scientometric characteristics of a scientist's carrier (2010) ISSI Newsletter, 6 (3), 66-84.
 • Gorraiz, J. - Gumpenberger, Ch. - Hornbostel, S. - Hinze, S. - Glänzel, W. - Debackere, K.: European Summer School for Scientometrics (ESSS) to be launched - Editorial (2010) Scientometrics, 83 (2), 601-602.
 • Leta, J. - Larsen, B. - Rousseau, R. - Glanzel, W.: The 12th International conference on scientometrics and Informetrics - Editorial (2010) Scientometrics, 83 (3), 603-604.
 • Liu, X. - Yu, S. - Janssens, F. - Glänzel, W. - Moreau, Y. - De Moor, B.: Weighted Hybrid Clustering by Combining Text Mining and Bibliometrics on Large-Scale Journal Database (2010) Journal of the American Society for Information Science and Technology, 61 (6), 1105-1119.
 • Meyer, M. - Debackere K. - Glänzel, W.: Can applied science be ?good science?? Exploring the relationship between patent citations and citation impact in Nanoscience (2010) Scientometrics, 85 (2), 527-539.
 • Mosoniné Fried Judit - Tolnai Márton (szerk.): Fiatal kutatók - Az életpálya kezdete (2010) Typotex, Budapest, 275 oldal. A kötet előszava és tartalomjegyzéke elérhető az alábbi internet-címen:
 • Mosoniné Fried Judit - Tolnai Márton: Előszó (2010) In: Fiatal kutatók - Az életpálya kezdete. Typotex, Budapest, 7-13.
 • Mosoniné Fried Judit: A fokozatszerzés utáni évek (2010) In: Fiatal kutatók - Az életpálya kezdete. Typotex, Budapest, 35-53.
 • Pálinkó Éva: PhD-fokozattal rendelkező fiatal biológusok életútja és szakmai identitása (2010) In: Fiatal kutatók - Az életpálya kezdete. Typotex, Budapest, 126-191.
 • Horváth Dániel - Pálinkó Éva: Fiatal biológus doktoráltak életpályája (2010) In: Fiatal kutatók - Az életpálya kezdete. Typotex, Budapest, 192-229.
 • Soós Sándor: A biológus életpálya közege: a nemzetközi és hazai élettudomány néhány jellemző vonása (2010) In: Fiatal kutatók - Az életpálya kezdete. Typotex, Budapest, 260-273.
 • Pálinkó Éva - Mosoniné Fried Judit - Soós Sándor: Tudományos fokozattal rendelkező fiatal biológusok munkahelyi orientációja (2010) Közgazdasági Szemle. 57 (1), 71-90.
 • Schubert András - Vasas Lívia: Magyarország és a szomszédos országok publikációs és idézettségi mutatószámai nemzetközi összehasonlításban a National Science Indicators (Thomson-Reuters) és a SCImago (Elsevier) adatbázisok alapján, 1996-2007 (2010) Magyar Tudomány, 171 (7), 825-830.
 • Schubert András - Soós Sándor: Mapping of science journals based on h-similarity (2010) Scientometrics, 83 (2), 589-600.
 • Soós Sándor: Integrált osztályozási módszer az MTA adattárainak tudománymetriai alkalmazásához (2010) Tudományos és Műszaki Tájékoztatás, 2010. 57. évf., 3.sz.
 • Soós, S.: Novel bibliometrics for the Comparative Mind Database: a toolkit (2010) COMPCOG: 2nd Workshop on the Comparative Mind Database (CMD), Konrad Lorenz Institute, 2010. May 6.
 • Thijs, B. - Glänzel, W: A structural analysis of collaboration between European research (2010) Research Evaluation, 19 (1), 55-65.
 • Zhang, L. - Liu, X. - Janssens, F. - Liang, L. - Glänzel, W.: Subject clustering analysis based on ISI category classification (2010) Journal of Informetrics, 4(2), 185-193.
 • Zhang, L. - Janssens, F. - Liang, L. - Glänzel, W.: Journal cross-citation analysis for validation and improvement of journal-based subject classification in bibliometric research (2010) Scientometrics, 82 (3), 687-706.
 • Zhou, P. - Glänzel, W.: In-depth analysis on China?s international cooperation in science (2010) Scientometrics, 82 (3), 597-612.
 • Zimmerman, E. - Glänzel, W. - Bar-Ilan, J.: Europe and Israel. An Examination of a Scientific Path Increasingly Traveled Together (2010) In: Preda, Daniela and Pasquinucci, Daniele (eds.), The Road Europe Travelled Along. The Evolution of the EEC/EU Institutions and Policies, Peter Lang, Bruxelles, Bern, Berlin, Frankfurt am Main, New York, Oxford, Wien, 479-500.
 • Czarnitzki, D. - Glänzel, W. - Hussinger, K.: Heterogeneity of patenting activity and its implication for scientific research (2009) Research Policy, 38 (1), 26-34.
 • Glänzel, W.: A tudománymetria hét mítosza - költészet és valóság (2009) Magyar Tudomány, 170 (8), 954-964.
 • Glänzel, W.- Schubert, A. - Thijs, B. - Debackere, K.: Subfield-specific normalized relative indicators and a new generation of relational charts: Methodological foundations illustrated on the assessment of institutional research performance (2009) Scientometrics, 78 (1), 165-188.
 • Glänzel, W.: The Multi-Dimensionality of Journal Impact (2009) Scientometrics, 78 (2), 355-374.
 • Glänzel, W. - Moed, H.F.: The 11th International Conference on Scientometrics and Informetrics - Preface (2009) Scientometrics, 79 (1), 5.
 • Glänzel, W. - Janssens, F. - Thijs, B.: A comparative analysis of publication activity and citation impact based on the core literature in bioinformatics (2009) Scientometrics, 79 (1), 109-129.
 • Glänzel, W.: Peter Vinkler and Michel Zitt win the 2009 Derek John de Solla Price Medal - Editorial (2009) Scientometrics, 81 (1), 1-5.
 • Glänzel, W.: The Role of the h-index and the Characteristic Scores and Scales in Testing the Tail Properties of Scientometric Distributions (2009) In: B. Larsen, J. Leta, Proceedings of ISSI 2009 - the 12th International Conference on Scientometrics and Informetrics, Rio de Janeiro, 2009, 120-130.
 • Glänzel, W. - Schlemmer, B.: Science in a changing Europe: East vs. West. National scientific profiles by subject fields (2009) ISSI Newsletter, 5 (3), 52-58.
 • Horváth Dániel: PhD-fokozattal rendelkező fiatal biológusok életpályája - munkahelyek és karriertervek (2009) Felsőoktatási Műhely, 2009. III., 101-110.
 • Horváth Dániel - Kiss László: Rangsorok a közbeszédben. A felsőoktatási rangsorok megjelenése a hazai médiában és a felsőoktatási intézmények kommunikációjában (2009) Felsőoktatási Műhely, 2009. IV., 45-57.
 • Inzelt, A. - Schubert, A. - Schubert - M.: Incremental citation impact due to international co-authorship in Hungarian higher education institutions (2009) Scientometrics, 78 (1), 37-43.
 • Inzelt Annamária - Schubert András - Schubert Mihály: Egyetemi és gyakorlati szakemberek együttműködése ? 12 egyetem tudománymetriai mutatóinak tükrében (2009) Educatio, 2009/1., 32-49.
 • Janssens, F. - Zhang, L. - Glänzel, W.: Hybrid Clustering for Validation and Improvement of Subject-Classification Schemes (2009) Information Processing & Management, 45 (6), 683-702.
 • Janssens, F. - Zhang, L. - Glänzel, W.: Hybrid Clustering for Validation and Improvement of Subject-Classification Schemes (2009) In: Ponce J., Karahoca A. (Eds.), Data Mining and Knowledge Discovery in Real Life Applications, ISBN 978-3-902613-53-0, IN-TECH (Vienna, Austria), 2009, 89-118.
 • Korn, A. - Schubert, A.: Lobby index in networks (2009) Physica A, 388 (11), 2221-2226.
 • Liu, X. - Yu, S. - Moreau, Y. - De Moor, B. - Glänzel, W. - Janssens, F.: Hybrid clustering of text mining and bibliometrics applied to journal sets (2009) In: Proceedings of the SIAM International Conference on Data Mining, SDM 2009, April 30 - May 2, 2009, Sparks, Nevada, USA. SIAM 2009.
 • Liu, X. - Yu, S. - Moreau, Y. - De Moor, B. - Glänzel, W. - Janssens, F.: Hybrid Clustering by integrating text and citation based graphs in journal database analysis (2009) In : Proc. of ICDM-09 Workshop on mining multiple information sources. ICDM-09 Workshop on mining multiple information sources. Miami, Florida, 2009, 521-526.
 • Meyer, M. - Glänzel, W.: Persson's universe of bibliometrics - Has his mapping changed the discipline? (2009) In: F. ?ström, R. Danell, B. Larsen, J. Schneider (eds), Celebrating Scholarly Communication Studies: A Festschrift for Olle Persson at his 60th Birthday. Special volume of the e-zine of the ISSI, 2009, 39-46.
 • Pálinkó Éva - Horváth Dániel: Fiatal biológus doktoráltak életpályája a fokozatszerzésig (2009) Felsőoktatási Műhely, 2009. I., 17-29.
 • Schubert, A.: A reference-based Hirschian similarity measure for journals (2009) Scientometrics, 84 (1), 133-147.
 • Schubert, A. - Korn, A. - Telcs, A.: Hirsch-type indices for characterizing networks (2009) Scientometrics, 78 (2), 375-382.
 • Schubert, A.: Using the h-index for assessing single publications (2009) Sciemtometrics, 78 (3), 559-565.
 • Schubert, A. - Schubert, M.: Outperform your neighbors (2009) Scientometrics, 80 (2), 555-560.
 • Soós Sándor: Tendencies in the Core Journal of Hungarian Psychology (An Exploratory Study) (2009) 28th Annual Conference of European Society of the History of Human Sciences (ESHHS), Budapest, júl. 21-25.
 • Thijs, B. - Glänzel, W.: A structural analysis of benchmarks on different bibliometrical indicators for European research institutes based on their research profile (2009) Scientometrics, 79 (2), 377-388.
 • Thijs, B. - Glänzel, W.: A structural analysis of collaboration between European research institutes (2009) In: B. Larsen, J. Leta, Proceedings of ISSI 2009 - the 12th International Conference on Scientometrics and Informetrics, Rio de Janeiro, 2009, 747-758.
 • Thijs, B. - Zimmerman, E. - Bar-Ilan, J. - Glänzel, W: Israeli research institutes: a dynamic perspective (2009) Research Evaluation, 18 (3), 251-260.
 • Tolnai Márton - Mosoniné Fried Judit - Soós Sándor: Fiatal kutatók az MTA köztestületében (2009) Magyar Tudomány, 170 (3), 334-344.
 • Zhang, L. - Glänzel, W. - Liang, L.: Tracing the role of individual journals in a cross-citation network based on different indicators (2009) Scientometrics, 81 (3), 821-838.
 • Zhang, L. - Janssens, F. - Liang, L. - Glänzel, W.: Hybrid clustering analysis for mapping large scientific domains (2009) In: B. Larsen, J. Leta, Proceedings of ISSI 2009 - the 12th International Conference on Scientometrics and Informetrics, Rio de Janeiro, 2009, 178-188.
 • Zhou, P. - Thijs, B. - Glänzel, W.: Is China also becoming a giant in social sciences? (2009) Scientometrics, 79 (3), 593-621.
 • Zhou, P. - Thijs, B. - Glänzel, W.: Regional analysis on Chinese scientific profile (2009) Scientometrics, 81 (3), 839-857.
 • Zimmerman, E. - Glänzel, W. - Bar-Ilan, J.: Scholarly collaboration between Europe and Israel: A scientometric examination of a changing landscape (2009) Scientometrics, 78 (3), 427-446.
 • Glänzel, W.: Turkey on the way to the European Union? On a scientific power rising next door (2008) ISSI Newsletter, 4 (1), 10-17.
 • Glänzel, W.: Seven myths in bibliometrics: About facts and fiction in quantitative science studies (2008) ISSI Newsletter, 4 (2), 24-32.
 • Glänzel, W. - Debackere, K. - Meyer, M.: 'Triad' or 'tetrad'? On global changes in a dynamic world (2008) Scientometrics, 74 (1), 71-88.
 • Glänzel, W.: On some new bibliometric applications of statistics related to the h-index (2008) Scientometrics, 77 (1), 187-196.
 • Glänzel, W.: H-index concatenation (2008) Scientometrics, 77 (2), 369-372.
 • Horváth Dániel - Kiss László: Nemzetközi és hazai tendenciák a diplomás pályakövetésben (2008) Felsőoktatási Műhely, 2008. III., 77-87.
 • Horváth Dániel: Hazai gyakorlatok a diplomás pályakövetésben (2008) In: Fábri István - Horváth Tamás - Kiss László - Nyerges Andrea (szerk.) Diplomás pályakövetés I. - Hazai és nemzetközi tendenciák. Educatio Társadalmi Szolgáltató Közhasznú Társaság - Országos Felsőoktatási Információs Központ, Budapest, 9-51. 
 • Inzelt Annamária - Schubert András: A kutatási együttműködések idézettségi hozadéka. A tudományos társválasztás hatása az eredmények láthatóságára (2008) Külgazdaság, LII. évf., 2008. szeptember-október, 78-93.
 • Mosoniné Fried Judit - Szunyogh Zsuzsanna: Kutatás és fejlesztés a közszférában (2008) Közgazdasági Szemle, LV. évf., 2008. január, 60-79.
 • Mosoniné Fried Judit - Andrási Zoltán - Soós Sándor - Belső-Stefán Eszter: Városi önkormányzatok és klímaváltozás (2008) "Klíma-21" Füzetek, 54. szám, 37-50.
 • Mosoniné Fried Judit - Tolnai Márton (szerk.): Tudomány és politika (2008) Typotex, Budapest, 248 oldal. A kötet előszava és tartalomjegyzéke elérhető az alábbi internet-címen:
 • Mosoniné Fried Judit: Fordulópontok a tudománypolitikában (2008) In: Mosoniné Fried Judit - Tolnai Márton (szerk.) Tudomány és politika. Typotex, Budapest, 13-55.
 • Mosoniné Fried Judit - Pálinkó Éva - Stefán Eszter: Klímakutatás és klímapolitika (2008) In: Mosoniné Fried Judit - Tolnai Márton (szerk.) Tudomány és politika. Typotex, Budapest, 145-176.
 • Palló Gábor: Early impact of quantum physics on chemistry: George Hevesy's work on rare earth elements and Michael Polanyi's absorption theory (2008) In: Christian Joas, Christoph Lehner, Jürgen Renn (szerk.) HQ-1: Conference on the History of Quantum Physics. Max Planck-Institute für Wissenschaftsgeschichte, Preprint 250. 2008. Vol. II., 293-302.
 • Palló Gábor: Teller Ede és Budapest (2008) Magyar Tudomány 2008/3., 321-327.
 • Palló Gábor: Wo ist das Zentrum? Emigration ungarischer Naturwissenschaftler (2008) Wissenschaftliche Felder und Karrieren. In: Anna Wessely et al: Habitus, Identität und die exilierten Dispositionen. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 121-139.
 • Palló Gábor: Szerződések, határok, hálózatok: a tudomány és a politika változó viszonya (2008) In: Mosoniné Fried Judit - Tolnai Márton (szerk.) Tudomány és politika. Typotex, Budapest, 57-80.
 • Schubert, A. - Glänzel, W.: Ternary plots of science in a tripolar world (2008) ISSI Newsletter, 4 (3), 51-52.
 • Soós Sándor: The Scientific Reception of Darwin's Work in Nineteenth-Century Hungary (2008) In Eve-Marie Engels, Thomas F. Glick: The Reception of Charles Darwin in Europe, Continuum, London, New York. 430?440.
 • Soós Sándor: A tudománypolitika bibliometriai megközelítésben: együttidézési hálózatok a Research Policy című folyóiratban (2008) In: Mosoniné Fried Judit - Tolnai Márton (szerk.) Tudomány és politika. Typotex, Budapest, 177-192.
 • Soós Sándor: Knowledge mining and discovery for and from the Comparative Mind Database (2008) Workshop on the Comparative Mind Database, Budapest, 2008. dec. 1-3.
 • Tolnai Márton: Tudósaink mérhető teljesítménye az MTA Köztestületi Publikációs Adattár adatainak tükrében (2008) Magyar Tudomány 2008/8., 976-988.
 • Tolnai Márton (szerk.): Az MTA elnökei (2008) Akadémiai Album I. MTA KSZI, Budapest
 • Tolnai Márton (szerk.): Az MTA főtitkárai (2008) Akadémiai Album II. MTA KSZI, Budapest
 • Tolnai Márton (szerk.): A Magyar Tudományos Akadémia vezetői 1830-2008 (2008) Akadémiai Album III. MTA KSZI, Budapest
 • Tolnai Márton (szerk.): A Magyar Tudományos Akadémia aranyérmesei 1861-2008 (2008) Akadémiai Album IV. MTA KSZI, Budapest
 • Glänzel, W. - Schlemmer, B.: National research profiles in a changing Europe (1983-2003) - An exploratory study of sectoral characteristics in the Triple Helix (2007) Scientomertics, 70 (2), 267-275.
 • Glänzel, W. - Zimmermann, E. - Bar-Ilan, J.: Scholarly cooperation between Europe and Israel (2007) ISSI Newsletter, 3 (1), 7-10.
 • Glänzel, W.: Some new applications of the h-index (2007) ISSI Newsletter, 3 (2), 28-31.
 • Mosoniné Fried Judit - Pálinkó Éva - Stefán Eszter: Klímaváltozás a közvélemény-kutatások tükrében (2007) "KLÍMA-21" Füzetek, 2007. 49. szám, 45-59.
 • Palló Gábor: Klebelsberg Kuno: politikus kultuszminiszter (2007) Magyar Tudomány 2007/12., 1619-1928.
 • Schubert, A.: Successive h-indices (2007) Scientometrics, 70 (1), 201-205.
 • Schubert, A. - Glänzel, W.: A systematic analysis of Hirsch-type indices for journals (2007) Journal of informetrics, 1 (3), 179-184.
 • Glänzel, W. - Leta, J. - Thijs, B.: Science in Brazil Part 1: A macro-level comparative study (2006) Scientometrics, 67 (1), 67-86.
 • Glänzel, W. - Debackere, K. - Thijs, B. - Schubert, A.: A concise review on the role of author self-citations in information science, bibliometrics and science policy (2006) Scientometrics, 67 (2), 263-277.
 • Glänzel, W.: On the h-index - A mathematical approach to a new measure of publication activity and citation impact (2006) Sciemtometrics, 67 (2), 315-321.
 • Glänzel, W. - Schlemmer, B. - Schubert, A. - Thijs, B.: Proceedings literature as additional data source for bibliometric analysis (2006) Scientometrics, 68 (3), 457-473.
 • László, J. - Gyires, K.: Static magnetic field induced analgesic effect in mice may be mediated by opioid system (2006) Abstracts of the 15th World Congress of Pharmacology, Act. Phar. Sin. Suppl. 1 (2006) 113.
 • Mosoniné Fried Judit: Kutatás és fejlesztés (2006) Statisztikai vagy tudománypolitikai kategória? In: Tamás Pál (ed. A tudásalapú társadalom kialakulása Magyarországon. Új Mandátum Könyvkiadó, Budapest, 258-287.
 • Pálinkó Éva - Stefán Eszter: A VAHAVA projekt kutatásszervezési modellje (2006) A VAHAVA projekt 2006. március 9-ei záró konferenciájára készített poszter.
 • Schubert, A. - Glänzel, W. - Thijs, B.: The weight of author self-citations: A fractional approach to self-citation counting (2006) Scientometrics, 67 (3), 503-514.
 • Schubert, A. - Glänzel, W.: Cross-national preference in co-authorship, references and citations (2006) Scientometrics, 69 (2), 409-428.
 • Tolnai Márton: Átlag feletti teljesítmény fél-pénzen. A magyar tudomány nemzetközi adatok tükrében (2006) MTA KSZI, Budapest
 • Mosoniné Fried Judit - Tolnai Márton (szerk.): A tudományon kívül és belül (2005) Tanulmányok a tudomány és a társadalom kapcsolatáról (társszerzőkkel). MTA KSZI, Budapest, 263 old.
 • Palló Gábor: Scientific Creativity in Hungarian context (2005) Hungarian Studies, 19. 2005, 215-232.
 • Somogyi, A. - Schubert, A.: Correlation between national bibliometric and health indicators: The case of diabetes (2005) Scientometrics, 62 (2), 285?292.
 • Glänzel, W. - Thijs, B. - Schlemmer, B.: A bibliometric approach to the role of author self-citations in scientific communication (2004) Scientometrics, 59 (1), 63-77.
 • Glänzel, W.: Towards a model for diachronous and synchronous citation analyses (2004) Scientometrics, 60 (3), 511?522.
 • Glänzel, W. - Thijs, B.: Does co-authorship inflate the share of self-citations? (2004) Scientometrics, 61 (3), 395-404.
 • Glänzel, W. - Schubert, A.: Analysing scientific networks through co-authorship (2004) Chapter 11 in Handbook of Quantitative Science and Technology Research: The Use of Publication and Patent Statistics in Studies on S&T Systems (edited by H. F. Moed, W. Glänzel, U. Schmoch), Kluwer Academic Publishers, Dordrecht
 • Mosoniné Fried Judit - Orisek Andrea - Tolnai Márton: Kutatás-fejlesztés és innováció a szolgáltatási szektorban (2004) Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal, Budapest, 147 old.
 • Mosoni-Fried, J.: From Transformation to European Integration (2004) In: Werner Meske (Ed.) From System Transformation to European Integration. Science and technology in Central and Eastern Europe at the beginning of the 21st century. LIT Verlag, Münster, 235-258.
 • Mosoniné Fried Judit - Pálinkó Éva - Stefán Eszter: Kommunikáció a kutatók és laikusok között: a kutatók szerepe (2004) Világosság, 5. szám, 5-24.
 • Braun, T. - Schubert, A.: A quantitative view on the coming of age of interdisciplinarity in the sciences, 1980-1999 (2003) Scientometrics, 58 (1), 183?189.
 • Glänzel, W. - Schubert, A.: A new classification scheme of science fields and subfields designed for scientometric evaluation purposes (2003) Scientometrics, 56 (3), 357?367.
 • Glänzel, W. - Meyer, M.: Patents cited in the scientific literature: An exploratory study of ?reverse? citation relations (2003) Scientometrics, 58 (2), 415-428.
 • Glänzel, W. - Schlemmer, B. - Thijs, B.: Better late than never? On the chance to become highly cited only beyond the standard bibliometric time horizon (2003) Scientometrics, 58 (3), 571-586.
 • Haraszthy Ágnes - Hrubos Ildikó: Nők és a tudomány európai dimenzióban (2003) Magyar Tudomány 2003/3., 333-339.
 • Mosoniné Fried Judit - Orisek Andrea - Tolnai Márton: Tudomány és társadalom: konstruktív párbeszéd (2003) Világosság, 9-10. szám, 9-22.
 • Tolnai Márton (szerk.): A Köztestület tagjai 2003 (2003) MTA KSZI, Budapest, 520 old.
 • Darvas György: "Csodálatos dolog tudni, hogy igazából fizikus vagy" Wigner Jenő születésének századik évfordulóján (2002) Természet Világa, 133, 12, 537-539.
 • Glänzel, W. - Moed, H.F.: Journal impact measures in bibliometric research (2002) Scientometrics, 53 (2), 171-193.
 • Glänzel, W. - De Lange, C.: A distributional approach to multinationality measures of international scientific collaboration (2002) Scientometrics, 54 (1), 75-89.
 • Glänzel, W. - Schubert, A. - Braun, T.: A relational charting approach to the world of basic research in twelve science fields at the end of the second millennium (2002) Scientometrics, 55 (3), 335-348.
 • Darvas György: Magyar Tudományos Akadémia (2001) In: Magyar Nagylexikon 12. kötet, 543-545.
 • Mosoniné Fried Judit: A külföldi működőtőke multiplikátor hatása (2001) OMFB, Budapest, 163 old.
 • Mosoniné Fried Judit: A tudomány intézményrendszere és finanszírozása: nemzetközi trendek (2000) INFO-Társadalomtudomány, 48, 7-14.
 • Tolnai Márton: A kutatás és környezete Közép- és Kelet-Európában (2000) INFO-Társadalomtudomány, 48, 15-23.
 • Tolnai Márton: Central & Eastern Europe (2000) (Társszerző: Láng István) In: World Science Report 2000, UNESCO, Paris
 • Mosoniné Fried Judit: A Mecenatúra pályázati rendszer értékelése (1999) Magyar Tudomány (7), 854-861.
 • Darvas, G.: Identity problems: Basic and applied research (1998) In: Mayntz, R., Schimank, U., Weingart, P., eds., East European Academies in Transition, Sociology of the Sciences Library, Dordrecht/Boston/London: Kluwer Academic Publishers, pp 49-61.
 • Láng, I. - Tolnai, M.: L'Europe centrale et orientale (1998) In: Rapport Mondial sur la Science, Unesco, Paris 112-127.
 • Mosoni-Fried, J.: Industrial R&D: Losers and Winners (1998) In: Meske, W. - Mosoni-Fried, J. - Etzkowitz, H. - Nesvetailov, G. (eds.) Transforming Science and Technology Systems ? the Endless Transition? NATO Science Series, IOS Press, Ohmsha, 171-182.
 • Mosoniné Fried Judit: Külföldi befektetés, belföldi innováció (1998) Magyar Tudomány (8), 960-968.
 • Tolnai Márton et al.: A közép- és kelet-európai országok dezintegrációja a K+F és az innováció területén (1998) OMFB, Budapest, 138 old.
 • Berényi Dénes - Haraszthy Ágnes: Téma/projekt/kutatócsoport értékelése (1997) Magyar Tudomány (7)
 • Darvas, G. - Mosoniné Fried, J.: Vengria (1997) In: Mindeli, L., Nadiraschwili, A. (eds.): Akademicheskie Instituti v Usloviach Transformacii, Moskva: Centr issledovanii i statistiki nauki, 284 p., pp 43-56.
 • Darvas, G.: The political and economic context of research evaluation in Eastern Europe (1997) In: Frankel, M. S., Cave, J. (AAAS Washington, D.C.) (eds.): Evaluating Science and Scientists: An East-West Dialogue on Research Evaluation in Post-Communist Europe, Central European University Press, Budapest x + 226 p., pp 18-27.
 • Tolnai Márton - Csöndes Mária - Sperlágh Sándor: Magyarország EU-csatlakozása és a kutatás-fejlesztés (1997) Európai Tükör Műhelytanulmányok 12. sz. Budapest, 65 old.
 • Haraszthy Ágnes: Az MTA Kutatásértékelési Bizottságának beszámolója (1994-1996) (1996) MTA KSZI, Budapest, 66 old.
 • Mosoniné Fried Judit - Tolnai Márton et al.: Kutatás-fejlesztés Közép- és Kelet-Európában. A feltételrendszer alakulása 1988-1994 között (1996) MTA KSZI, Budapest, 255 old.
 • Darvas, G. et al.: Transformation of the science and technological development system in Hungary (1995) pp 853-976, In: Mayntz, R., Schimank, U., Weingart, P. (Hrsg.) Transformation mittel- und osteuropäischer Wissenschaftssysteme, Länderberichte, Opladen, Leske + Budrich, 1182 p.
 • Darvas, G. et al.: Transformation of the science systems ? case-study: The Institute for Solid State Physics of the Hungarian Academy of Sciences (1995) Teorie vedy, IV (XVII) 2-3, Prague, 87-132.
 • Haraszthy, A. - Fogarasi, I.: The Non-Profit Sector in Hungary (1995) In: Mayntz, R., Schimank, U., Weingart, P. (Hrsg.) Transformation mittel- und osteuropäischer Wissenschaftssysteme, Länderberichte, Opladen, Leske + Budrich, 1182 p.
 • Mosoni-Fried, J.: Sectoral research in Hungary (1995) In: Mayntz, R., Schimank, U., Weingart, P. (Hrsg.) Transformation mittel- und osteuropäischer Wissenschaftssysteme, Länderberichte, Opladen, Leske + Budrich, 1182 p.
 • Mosoni-Fried, J.: Industrial Research in Hungary: A Victim of Structural Change (1995) Social Studies of Science (25:4), 777-801.
 • Mosoniné Fried Judit: A technológiai hatásértékelés intézményesülése (1994) In: Hronszky Imre - László Tibor, OMFB, Budapest, 162-199.
 • Tolnai Márton et al.: Az Akadémia kutatóbázisához tartozó kutatók helyzete és szerepe (1994) MTA KSZI vizsgálat az OMFB megbízásából, koordinátor: Jávorka Edit. OMFB, Budapest, 82 old.
 • Mosoniné Fried Judit: Megmenthető értékek? A kutatóintézetek értékelésének első tapasztalatai (1993) Magyar Tudomány (5), 600-609.
 • Mosoniné Fried Judit: Innovációs parkok Magyarországon (1992) Magyar Tudomány (2) 159-169.
 • Darvas György - Füzeséri Anna - Mosoniné Fried Judit - Tolnai Márton: A tudományos teljesítmény elérésének feltételei - értékelésének lehetőségei (1991) Magyar Tudomány (7), 794-852.
 • Haraszthy, A.: Equal Opportunities for Women? Women in Science in Hungary (1991) In: Women in Science: Token Women or Equality. Bern-Oxford-New York, pp. 193-199.
 • Mosoniné Fried Judit: Kutatási prioritások (1991) In: Háttértanulmányok. Készült az 1991. novemberi Akadémiai Fórumra. MTA KSZI, Budapest, 25-56.
 • Darvas, G.: Strategies for science and technology development in the CMEA member-states in the eighties (1990) Science of Science, 1-2, 43-56.
 • Tolnai, M. - Vas-Zoltán, P.: Guide to Research and Scholarship in Hungary (1989) Akadémiai Kiadó, Indiana University Press, Bloomington, 711 p.
 • Darvas, G. (ed.): Science and Technology in Eastern Europe (1988) Longman's Guide to Science and Technology, Harlow, Essex: Longman, xx + 283 p.
 • Darvas György: A tudomány: a társadalmi termelés "haszontalan''? Kölyke (1988) INFO-Társadalomtudomány, 4, 41-48.
 • Darvas György: Interdiszciplináris Elemzés és Kutatás (1988) Magyar Tudomány, 2, 161-162.
 • Tolnai, M.: The Hungarian Academy of Sciences, Information on its organization, role, and research network (1988) II.fejezet. MTA KSZI, Budapest, 86 p.
 • Tolnai Márton: "A' Magyar Academia körül". A Magyar Tudományos Akadémia kutatóbázisának helyzete (1988) Statisztikai Szemle, 1988. no. 7. 656-677.
 • Tolnai, M.: The state of the Academy's research network - with a historical retrospect (1988) In: The Hungarian Academy of Sciences. Information on its organization, role, and research network. MTA KSZI, Budapest, 32-64.
 • Darvas György: A tudomány és a műszaki fejlesztés a nyolcvanas évek közepén - A politika kihívása (1987) Magyar Tudomány. 3, 180-189.
 • Darvas György - Mosoniné Fried Judit: Új fejlemények az alapkutatások értelmezésében, irányításában, hasznosításában (1987) Kutatás-Fejlesztés, 6, 536-548.
 • Darvas György - Mosoniné Fried Judit: Új fejlemények az alapkutatások értelmezésében, irányításában, hasznosításában (Hollandia, az Egyesült Államok, Svédország és Japán példája) (1987) Összeállítások, Tájékoztatások 31/1987, MTA KSZI kiadványsorozat, Budapest, 38 old.
 • Tolnai Márton: "Pályáztatás belülnézetben" Az Országos Tudományos Kutatási Alap első témapályázatának tapasztalatai (1987) Magyar Tudomány (11), 852-865.
 • Darvas György: Az amerikai kormány K&F költségvetés tervezete az 1986 évre (1986) Kutatás-Fejlesztés, 2, 139-154.
 • Darvas, G.: Some conceptual and operational contradictions of S+T policy in the mid-eighties (1986) Science of Science, 2, 151-165.
 • Darvas György et al.: Tudomány- és műszaki politika Magyarországon (kutatás, fejlesztés, innováció, tudományszervezés) (1986) [szerk Vas-Zoltán P.], Tudományszervezési Füzetek Kismonográfia sorozat, Akadémiai Kiadó, Budapest I-II. kötet, 669 old.
 • Tolnai Márton: Tudomány és műszaki politika Magyarországon (1986) A hazai tudomány- és műszaki politika intézményi- irányítási rendszere. III. fejezet. Akadémiai Kiadó, Budapest, 111-177.
 • Vas-Zoltán Péter (szerk.): Tudomány és műszaki politika Magyarországon (1986) Kutatás, fejlesztés, innováció, tudományszervezés. 1-2. köt. Akadémiai Kiadó (Tudományszervezési füzetek), Budapest
 • Darvas, G.: Thinking interdisciplinarily - Acting traditionally (1985) In: Mar, B. W., Newell, W. T., Saxberg, B. O. (eds.) Managing High Technology - An Interdisciplinary Perspective. Amsterdam: Elsevier, North Holland, pp. 129-138.
 • Darvas, G. - Quittner, J. - Seppälä, E.-O. - Tolnai, M.: The organizational framework of science and technology policy (1985) In: Donner, K. O., Pál, L., eds, Science and Technology Policies in Finland and Hungary, A Comparative Study, Akadémiai Kiadó, Budapest, 371 p., pp. 105-120.
 • Darvas, G. - Haraszthy, A.: The tendency of fields of science to form interdisciplinary relationships (1984) In: Epton, S. R., Payne, R. L., Pearson, A. W. (eds) Managing Interdisciplinary Research, Chichester-New York-Brisbane-Toronto-Singapore: J. Wiley & Sons, 256 p., pp. 66-71.
 • Darvas György: Az anyag szerkezetéről alkotott felfogás szerepe a tudományos világképben és az általános kultúrában (1984) In: Horváth J. (szerk.) Természettudomány - Világnézet - Kultúra, ELTE TTK Filozófia Tanszék, Budapest, 163 old., 65-66.
 • Darvas György: Farkas János: A Tudomány Társadalmi Lényege (1984) Magyar Tudomány (1), 86-88.
 • Darvas, G. (ed.): International Scientific Co-operation and Its Effects on Society (1983) Paris-Budapest: UNESCO and the Institute for Research Organisation of the Hungarian Academy of Sciences, 315 p.
 • Darvas György: Kutatóközpontok a nemzetközi tudományos életben és Magyarországon (1983) Kutatás-Fejlesztés, 6, 547-554.
 • Darvas György: Interdiszciplináris kutatások vizsgálata (1982) Tudományszervezési Tájékoztató, 3-4, 245-249.
 • Darvas György: Helyzetkép az interdiszciplináris kutatások szervezeti és irányítási feltételeire vonatkozó vizsgálatokról (1982) Tudományszervezési Tájékoztató, 6, 447-460.
 • Darvas György - Juristovszky Miklósné - Mosoniné Fried Judit - Vas-Zoltán Péter: Tudomány- és műszaki politika a fejlett és közepesen fejlett országokban (1982) Tudományszervezési Füzetek Kismonográfia sorozat, Akadémiai Kiadó, Budapest, 288 old.
 • Darvas, G. - Szántó, L. - Haraszthy, A.: Opüt organizacii i vnyedrenyija rezultatov mezsdunarodnoj programmü szotrudnyicsesztva ob isszledovanyii effektivnosztyi naucsnüh kollektivov, 9 (1982) In: Effektyivnoszty Naucsnüh Grupp, Naukova Dumka, Kijev
 • Darvas György: Filozófia és a szaktudományok (1982) Magyar Tudomány (5), 325-327.
 • Darvas György: Van-e negyedik gazdasági szektor? (1982) Tudományszervezési Tájékoztató, 6, 469-476.
 • Darvas György: Interdiszciplináris kutatási területek összehasonlító vizsgálata Lengyelországban és Magyarországon (1981) Tudományszervezési Tájékoztató, 2, 178-181.
 • Haraszthy, A. - Szántó, L.: Feedback Activity in Hungary (1981) Études et Documents de Politique Scientific, Paris, UNESCO
 • Darvas, G. - Haraszthy, A.: A comparative study of interdisciplinary research areas in Poland and Hungary (1980) In: Management of Research, Development and Education, Wroclaw: Wydawnictwo Politechniki Wroclawskiej, 229 p., pp 31-40.
 • Darvas György: A tudományirányítás mechanizmusáról (1980) Magyar Tudomány (6), 466-475.
 • Darvas, G. - Haraszthy, A.: Some aspects of interdisciplinary organisation of research teams (Systems approach on empirical basis of an international study of sociology of science) (1980) Science of Science, 1, 1, 93-106.
 • Haraszthy, A. - Darvas, G.: Interdisciplinary Orientation of Research Teams in Six European Countries (1980) In: Barth, R.T. - Steck, R.: Interdisciplinary Research Groups, USA, IRGIP, pp. 34-48.
 • Tolnai Márton et al.: Tudománypolitikánk a jogszabályok tükrében (1980) MTA Tudományszervezési Csoport, Budapest, 67 old.
 • Darvas György: Néhány gondolat az interdiszciplináris kutatások szervezeti feltételeiről (1979) Magyar Tudomány (12), 937-943.
 • Darvas György - Haraszthy Ágnes: Interdiszciplináris kutatások nemzetközi konferenciája (1979) Tudományszervezési Tájékoztató, 5, 566-571.
 • Haraszthy, A. - Szántó, L.: Some Problems of Research Planning (1979) Data from Hungary Compared to Other Countries Round I. In: Scientific Productivity. Cambridge - London UNESCO, 155-168.
 • Darvas, G. - Juristovszky, M. - Lucz, F. - Tolnai, M. - Vas-Zoltán, P.: Science and technology policy of Hungary (1978) In: National Science and Technology Policies in Europe and North America, Science Policy Studies and Documents, No. 43, UNESCO, Paris, pp 213-224.
 • Darvas György: Egy topologikus tudományrendszerezési modell körvonalai (1978) Magyar Filozófiai Szemle, 3, 337-359.
 • Darvas, G. - Vas-Zoltán, P.: Recent trends in national science and technology policies in the European region (1978) Komunikaty Politechnika Wroclawska, Nr. 139, 5-12.
 • Darvas György - Haraszthy Ágnes: Kutatóegységek interdiszciplináris szervezettségének rendszerszemléletű vizsgálata egy nemzetközi összehasonlító tudományszociológiai program alapján (1978) Tudománytani Szemelvények, 9, 73-87.
 • Darvas György: J.D. Bernal: A fizika fejlődése Einsteinig (1978) Magyar Tudomány (7-8), 629-631.
 • Darvas György - Kiss Ernő: Rendszerelmélet '76 (1977) Magyar Tudomány (1), 57-60.
 • Darvas György: Egy topologikus tudományszervezési modell körvonalai (1976) In: Rendszerelmélet a népgazdaság fejlesztésében, Interdiszciplináris rendszermodellek c. füzet, MTESZ, NJSZT, Budapest, 15-21. old.
 • Darvas György: Bevezetés (1975) Tudománytani Szemelvények, 6, 3-14.
 • Darvas, G. - Grolmusz, V.: Systems analysis of scientific research and development (1975) In: Progress in Cybernetics and Systems Research, Hemisphere Publ. Corp., Vol. 2., pp. 295-302.
 • Darvas György - Tolnai Márton - Vas-Zoltán Péter: A kutatás felsőszintű irányítása az európai szocialista országokban (1975) MTA Tudományszervezési Csoport, Belső kiadvány, Budapest, 61 old.
 • Darvas György - Holló Mária: Technika és társadalom (1975) Magyar Tudomány (3), 184-186.
 • Grolmusz Vince: A magyar kutatás-fejlesztési bázis harminc éves fejlődése (1938, 1945-1975) (1975) Tudományszervezési Tájékoztató, Budapest, 581-600.
 • Tolnai Márton et al.: A Magyar Tudományos Akadémia 150 éve adatokban, 1825-1975 (1975) Akadémiai Kiadó, Budapest
 • Darvas György: A KGST moszkvai tudományos szimpóziumának tudományszervezéssel kapcsolatos előadásai (1974) Tudományszervezési Tájékoztató, 1, 76-86.
 • Darvas György: A TTF és a társadalmi haladás (1974) Tudománytani Szemelvények, 5, 1-5.
 • Darvas György - Újhelyi Klára: KGST szimpózium a tudományos-technikai forradalomról (1974) Tudományszervezési Tájékoztató, 6, 869-880.
 • Darvas György: Tudomány- és technikatörténeti konferencia (1973) Magyar Tudomány (3), 167-169.
 • Antal, M. - László, J.: Exposure to inhomogeneous static magnetic field ceases mechanical allodynia in neuropathic pain (2009) Bioelectromagnetics 30/6, 438-445.
 • László, J. - Antal, M.: Exposure to inhomogeneous static magnetic field ceases mechanical allodynia in neuropathic pain (2009) Basic and Clinical Pharmacology and Toxicology 105/S1 (2009) 18.
 • László, J. - Tímár, J. - Gyarmati, Zs. - Fürst, Zs. - Gyires, K.: Pain-inhibiting inhomogeneous static magnetic field fails to influence locomotor activity and anxiety behaviour in mice: no interference between magnetic field- and morphine-treatment (2009) Brain Research Bulletin 79, 316-321.
 • László, J. - Reiczigel, J. - Székely, L. - Gasparics, A. - Bogár, I. - Bors, L. - Rácz, B. - Gyires, K.: Optimization of static magnetic field parameters improves analgesic effect in mice (2007) Bioelectromagnetics, 28/8, 615-627.
 • Sándor, K. - Helyes, Zs. - Gyires, K. - Szolcsányi, J. - László, J.: Static magnetic field-induced antinoniceptive effect and the involvement of capsaicin-sensitive sensory nerves in this mechanism (2007) Life Sciences 81, 97-102.
 • László, J. - Zupkó, I.: Effect of whole body exposure to inhomogeneous static magnetic field on induced lymphoma development in mice (under submission)
 • Kubinyi, Gy. - Zeitler, Zs. - Thuróczy, Gy. - Juhász, P. - Bakos, J. - Sinay, H. - László, J.: Either inhomogeneous or homogeneous static magnetic field exposure fails to significantly affect repair of g-irradiation induced DNA damage in human lymphocytes (under submission)
 • Kovács-Bálint, Zs. - Csathó, Á. - László, J. - Hernádi, I.: Exposure to inhomogeneous static magnetic field increases thermal pain threshold in healthy human volunteers (under submission)
 • László, J. - Gáspár, R. - Klukovits, A. - Falkay, G. - Zupkó, I. - Ducza, E.: Exposure to inhomogeneous static magnetic field significantly delays the onset of induced preterm birth in mice (under submission)
 • László, J. - Szilvási, J. - Fényi, A. - Szalai, A. - Pórszász, R.: Exposure to inhomogeneous static magnetic field significantly reduces symptoms of neuropathia diabetica in mice (under submission)   
 • Gyires, K. - Zádori, Z. S. - László, J.: Exposure to static magnetic field prevents development of gastric mucosal lesions induced by ethanol in the mouse (under submission)
 • László, J. - Kutasi, J.: Static magnetic field exposure fails to affect the viability of different bacteria strains (under submission)
 • Tolnai Márton: A Magyar Tudományos Akadémia és a tudomány intézményrendszerének átalakulása (megjelenés alatt) (monográfia), 189 old.
 • László, J. - Pivec, N.: Inhomogeneous static magnetic field fails to influence dental pain in humans (in press) Accepted for publication at Clinical Journal of Pain
 • Grolmusz Vince: A kutatás és fejlesztés (helyzete) Magyarországon, 1970-1988 (évente) (é.n.) Tudományszervezési Tájékoztató, Budapest
 • László, J. - Gyires, K.: 3 T homogeneous static magnetic field of a clinical MR significantly inhibits pain in mice (2008) Life Sciences 84/1-2 (2008) 12-17.
 • Gyires, K. - Rácz, B. - Zádori, Z. - László, J.: Pharmacological analysis of static magnetic field-induced antinociceptive action in the mouse (2008) Bioelectromagnetics 29/6 (2008) 456-462.