Jelentések, elemzések, szakvélemények

Tartalom

MTA: jelentések, elemzések, szakvélemények
Az MTA-kutatóhálózat tudományos teljesítményének szerkezeti jellemzői 2015-2017
Az MTA-kutatóhálózat tudományos teljesítményének szerkezeti jellemzői - 2016
Az MTA-kutatóhálózat tudományos teljesítményének szerkezeti jellemzői - 2015
Az MTA-kutatóhálózat tudományos teljesítményének szerkezeti jellemzői - 2014
A folyóirat-mérőszámok, ill. a JIF a kutatásértékelési gyakorlatban. Szakmai összefoglaló, készült az MTA Publikációs Elnöki Bizottság elnökének megbízásából az NKFI Hivatal országos kutatásértékelési konzultációjához.
Az MTA-intézethálózat nemzetközileg látható teljesítménye 2010-2015: Az értékelési folyamat tudománymetriai pillére. Készült az MTA-hálózat teljesítményének (2010-2015) értékelésére létrehozott eseti bizottság tájékoztatására, 2015. szeptember.
A Web of Science (WoS) és a Scopus adatbázisok rövid jellemzése a kutatásértékelés szempontjából. Előterjesztás az EISZ Programtanács első ülésére, 2015. október.
A hazai tudomány jellemző teljesítmény- és együttműködési mutatói a 2013-14-es időszakban a SCOPUS és a Web of Science adatai tükrében. Elemzések az MTA Országgyűlési Beszámolójához, 2015. július.
Az MTA-kutatóhálózat tudományos teljesítményének szerkezeti jellemzői az MTMT és a Web of Science adatai alapján, 2014. Készült az MTA 2015. évi Közgyűlése és az MTA Kormánybeszámolója háttéranyagaként., 2015. március.
A kutatói életmű többszermpontú értékelésének egyszerű mérőszámai: a h-indexcsalád. Szakmai összefoglaló, készült az MTA Orvosi Tudományok Osztályának ülésére, 2015. február.
Az MTA Orvosi Tudományok Osztályához tartozó nemzetközi szakterületi folyóiratlisták értékelése. Készült az Orvosi Tudományok osztályelnökének megbízásából, 2015. január.
A politikatudományi folyóirtok értékelési célú osztályozása. Készült az MTA Politikatudományi Bizottsága számára, 2015. február.
Az MTA kutatóhálózatának nemzetközileg látható teljesítménye és annak szerkezete a 2012-2013. időszakban (Összefoglaló)
Az MTA tudományos teljesítményének szerkezeti és minőségi jellemzői a 2013-as évben (Tudománymetriai elemzés a Web of Science és az MTMT integrált adatai alapján)
Hazai és MTA-részvétel az Európai Unió 7. keretprogramjában (FP7) (Tendenciák a 2012-2013. időszakban)
A Lendület program nemzetközi láthatósága 2010-2013: profil és teljesítmény (Tudománymetriai jelentés)
Az MTA tudományos tevékenységének kontextusa: tendenciák a hazai és nemzetközi tudományban és kutatás-fejlesztésben (Munkaanyag)
2013/2. Az MTA kutatóintézet-hálózatának nemzetközileg mérhető teljesítménye a 2012-es évben (Tudománymetriai elemzés)
2013/1. Az MTA kutatóhálózatának nemzetközileg mérhető teljesítménye a 2011-es évben (Tudománymetriai elemzés)
Hazai akadémiai szféra: jelentések, elemzések, szakvélemények
A hazai tudomány kiemelkedő, ill. ígéretes kutatási területeinek feltérképezése. Háttéranyag az NKFIH kutatási infrastruktúra-fejlesztési stratégiájának elkészítéséhez. Készült a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal (NKFIH) felkérésére Együttműködési megállapodás, Iktatószám: NKFIH-33461/201.
A hazai FOI-k és az MTA teljesítménye a makrodiszciplínák nemzetközi rendszerében, 2010-2014. Háttéranyag az EMMI koordinálta Intézményfejlesztési Tervek elkészítéséhez. Készült az EMMI Felsőoktatásért Felelős Államtitkársága felkérésére Felkérés, Iktatószám: 99/2016/FEKUT
A hazai tudomány jellemző teljesítménymutatói a 2007-14-es időszakban a SciMago (SCOPUS) adatai tükrében Kimutatások az EMMI Felsőoktatásért Felelős Államtitkársága megbízásából, 2015. december.
A hazai FOI-k kibocsátásának és idézettségi hatásának mutatói az MTMT és a Web of Science (WoS) adatai alapján 2011-2014. Elemzés és információszolgáltatás, készült az EMMI Felsőoktatásért Felelős Államtitkársága megbízásából, 2015. július.
MTA Életpálya Monitor
MTA Vendégkutatói Program , 2012-2014. Interjús vizsgálat. MTA Életpálya Monitor, PD-016/2014.
A Lendület Program megítélése és hatása a kutatói életpályára
A Lendület-csoportvezetők tudománymetriai karriervizsgálata I.
A Lendület Program tudománypolitikai illeszkedése és a vizsgálat koncepciója
A Lendület Program főbb statisztikai jellemzői
MTMT2 Projekt (TÁMOP-4.2.5.A-11/1-2012-0001)
A tudományos folyóiratok kutatásértékelési célú osztályozási gyakorlatának korszerűsítése az MTMT adattartalmának felhasználásával
A hazai tudományos kibocsátás regionális együttműködésben létrejött publikációinak megoszlása az MTMT alapján (2007-2013)
A hazai tudományos kibocsátás regionális megoszlása az MTMT alapján (2007-2013)
2013/1. A szakterületi kategorizáció és az ESI-rendszer alkalmazása az MTMT-ben (hatáselemzés)

Referenciák

Együttműködő partnereink rendszeresen használják elemzéseinket a K+F szektorban végbemenő folyamatokra vonatkozó jelentések, és országos szintű tudománypolitikai dokumentumok kidolgozása során. Az alábbiakban azok a dokumentumok tölthetők le, melyek az MTA KIK TTO elemzéseire hivatkoznak.

 

MTA Országgyűlési beszámoló

Az MTA éves beszámolója 2012. évi tevékenységéről, a K+F szektor hazai és nemzetközi folyamatairól, a magyar kutatóintézetek tudományos produktivitásáról a magyar országgyűlés számára. Letölthető itt.

 

NGM S3 Fehér Könyv

Az NGM Innovációs és K+F Főosztályának társadalmi egyeztetésre készített tervezete Magyarország lehetséges intelligens szakosodási irányairól. Letölthető itt.

 

Hétfa javaslatok a tudománypolitikai stratégiához

A Hétfa Kutatóintézetnek az Oktatási Hivatal megbízásában készített háttéranyaga a K+F+I szektorról: egy tudománypolitikai indikátorrendszer módszertanának, és egy többszintű ökonometriai modellnek kidolgozása, mely utóbbi, a kutatóintézeti és felsőoktatási szférának a nemzetgazdaság termelékenységéhez való hozzájárulását teszi megbecsülhetővé. Letölthető itt.