Hírek, események

«
»

Projektek

PEERE COST Action

A PEERE COST Action keretében az együttműködő partnerek (hazai résztvevők: TTO, RECENS Lendület kutatócsoport) hálózatelemzési és szimulációs modellek segítségével törekszenek a tudomány mozgatóerejét jelentő, a tudományos közösség önkéntes munkáján alapuló névtelen és anonim bírálati rendszer („peer review”) hatékonyságának és működésének elemzésére, alapvető mechanizmusainak vizsgálatára, valamint a jelen rendszer hiányosságait kiküszöbölő előremutató gyakorlati javaslatok kidolgozására.

KNOWeSCAPE COST Action

Az MTA KIK Tudománypolitikai és Tudományelemzési Osztályának részvételével zajló KNOWeSCAPE COST Action keretében a TTO munkatársai a hálózatelemzés módszertani keretébe ágyazott tudás- és tudománytérképezés szakértőiként vesznek részt, ill. folytatnak kutatást a programban.

IMPACT-EV

Az IMPACT-EV projekt fő célkitűzése a humán- és társadalomtudományi kutatások különböző hatásaira vonatkozó tartós ellenőrzési és értékelési rendszer kidolgozása. A projekt a különböző hatások közül nem csupán a tudományos impaktok értékeléséhez kíván mutatókat és szabványokat kidolgozni, hanem azok politikai és társadalmi hatásainak értékeléséhez is.

MTA Életpálya Monitor

Az MTA Életpálya Monitor kutatási projekt célja, hogy átfogó képet nyújtson a Lendület Program, a Bolyai János Kutatási Ösztöndíj, a Posztdoktori Kutatói Program és a fiatal kutatói program által érintett kutatók pályaívének alakulásáról, illetve feltérképezze a kutatástámogató programok életpályára és a kutatói közösségre gyakorolt hatását. A kutatás első fázisában a Lendület Program nyertesein keresztül vizsgáljuk meg e kiemelt kutatástámogatási program átfogó hatását.

Az MTA Életpálya Monitor projekt első eredményei a Lendület Napon kerültek bemutatásra. Az esemény beszámolója itt olvasható (a projekt eredményeiről a beszámoló második felében olvashatnak): http://mta.hu/mta_hirei/a-program-amely-felrazta-a-magyar-tudomanyt-megujulhat-a-hat-eves-lendulet-135824/

MTMT2 Projekt

A Tudománypolitikai és Tudományelemzési Osztály feladatköre az MTMT2 Projektben: a Magyar Tudományos Művek Tárának kutatásértékelésre való felkészítése és ilyen célú hasznosítása.

SISOB

A Tudománypolitikai és Tudományelemzési Osztály módszertani fejlesztéssel vesz részt az EU Hetedik Keretprogramja (FP7) által támogatott, 2011. január 1-től induló hároméves projektben.

Jelentések

Az MTA-kutatóhálózat tudományos teljesítményének szerkezeti jellemzői - 2014

Az MTA nemzetközileg látható tudományos teljesítménye 2012-2013.

Az MTA kutatóintézet-hálózatának nemzetközileg mérhető teljesítménye a 2012-es évben

Az MTA kutatóhálózatának nemzetközileg mérhető teljesítménye a 2011-es évben